Funderingar?
Kontakta oss:
Tel: 0300-566 400
[email protected]
Structurgruppen

SES Värmeväxlare

Structurgruppens sortiment av värmeväxlare i fluorpolymermaterial är konstruerade för användning i tank eller fristående installation. Applikationsområdena är många för dessa värmeväxlare, men särskilt uppskattade inom ytbehandlingsindustrin för sin prestanda och överlägsna hållbarhet.

Nautilus – Icke-korroderande integrerad värmeväxlare

En integrerad värmeväxlare tillverkad i utprovad högprestanda
fluoropolymer PTFE-baserad material, idealisk även för de mest
aggressiva medialösningarna som Salpeter, Hydroklorid,
Kromsyra m fl i temperaturer upp till 100°C.

Nautilus är moduluppbyggda vilket möjliggör utökning av standard kapaciteten genom att ansluta fler element. Vid stort effektbehov
kan flera enheter kopplas ihop. Värmebärande media är normalt
vatten, mättad ånga, hetolja eller kylvätska.


Nautilus 1

Jet Stream – Extern värmeväxlare för starkt frätande media

En externt monterad enhet för värmeväxling genom cirkulation
av det frätande mediat genom extern tank. Framtagen för
användning i applikationer med platsbrist i arbetstank eller
där värmeväxlaren behöver skyddas från mekanisk åverkan
från användarens produktionsprocess.

Jet Stream är helt icke-korroderande och idealisk för de allra flesta
aggressiva medialösningar. Det är ett komplett system bestående
av värme eller kylelement, två pumpar (en i operation och en för
redundans) och styrsystem, konstruerad för att ta upp så liten
golvyta som möjligt. Jet Stream kan användas som ett externt
system för processtankar eller direkt i processflödet.


Jetstream

Electrojet – Extern elektriskt uppvärmd värmeväxlare för starkt frätande media

En extern värmeväxlare bestyckad med Polaris elektriska
värmeelement, vilken kan användas i ett existerande cirkul-
erande system eller levereras komplett med pumpar och
temperaturstyrning. En optimal lösning där det råder brist på
överskott av värme i form av fjärrvärme, mättad ånga eller dylikt.

Den kompakta designen möjliggör placering bredvid processtankar
utan att ta upp värdefullt utrymme eller stå i vägen för arbetsytor.

Electrojet
Structurgruppen
NIBE Group Member

Kontakta oss

Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

Tel: 0300-566 400
Fax: 0300-566 439
[email protected]