Information om behandling av personuppgifter

Structurgruppen AB behandlar dina personuppgifter i samband med kundsupport, orderhantering och marknadsföring. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Structurgruppen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är [email protected] eller telefon: 0300-566400

Personuppgifter

Vi behandlar följande typer av personuppgifter som rör dig: namn, adress, telefonnummer. Vi behandlar endast personuppgifter som är relaterade till ditt arbete.

Källa

Personuppgifterna kommer ifrån vår korrespondens med dig eller från ert företags hemsida.

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att kunna svara på förfrågningar, hantera beställningar, leverera varor, efterleva lagstiftning, tillhandahålla bästa möjliga kundservice etc.

Den rättsliga grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intressen för att kunna uppfylla ovan beskrivna ändamål.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast anställd eller anlitad personal hos Structurgruppen AB har tillgång till personuppgifterna.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det ovan angivna ändamålet med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet i gällande lag vid tiden för lagringen.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

 

Om Structurgruppen AB

Sedan 1979 har vi projekterat, utvecklat och levererat värmeproduker till i princip alla segment inom den europeiska marknaden, vilket har gett oss en bred erfarenhet och kunskap om att lösa kunders behov på bästa sätt. När ni behöver ett komplett nytt värmesystem till er industri, en reservdel till befintlig anläggning eller ren konsulation, är vi rätt samarbetspartner.

NIBE Group Member

Kontakta oss

Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

+46 (0)300-566 400
[email protected]