Produkter

  • Elvärmeprodukter
  • Styr och Regler
  • Genomströmmare
  • Hetoljesystem
  • Belastningsmotstånd
  • Isolering
  • Tillbehör

Värmeväxlare

Structurgruppens sortiment av värmeväxlare i fluorpolymermaterial är konstruerade för användning i tank eller fristående installation. Applikationsområdena är många för dessa värmeväxlare, men särskilt uppskattade inom ytbehandlingsindustrin för sin prestanda och överlägsna hållbarhet.

Nautilus – Icke-korroderande integrerad värmeväxlare

En integrerad värmeväxlare tillverkad i utprovad högprestanda fluoropolymer PTFE-baserad material, idealisk även för de mest aggressiva medialösningarna som Salpeter, Hydroklorid, Kromsyra m fl i temperaturer upp till 100°C.

Nautilus är moduluppbyggda vilket möjliggör utökning av standard kapaciteten genom att ansluta fler element. Vid stort effektbehov kan flera enheter kopplas ihop. Värmebärande media är normalt vatten, mättad ånga, hetolja eller kylvätska.


Jet Stream – Extern värmeväxlare för starkt frätande media

En externt monterad enhet för värmeväxling genom cirkulation av det frätande mediat genom extern tank. Framtagen för användning i applikationer med platsbrist i arbetstank eller där värmeväxlaren behöver skyddas från mekanisk åverkan från användarens produktionsprocess.

Jet Stream är helt icke-korroderande och idealisk för de allra flesta aggressiva medialösningar. Det är ett komplett system bestående av värme eller kylelement, två pumpar (en i operation och en för redundans) och styrsystem, konstruerad för att ta upp så liten golvyta som möjligt. Jet Stream kan användas som ett externt system för processtankar eller direkt i processflödet.

Electrojet – Extern elektriskt uppvärmd värmeväxlare för starkt frätande media

En extern värmeväxlare bestyckad med Polaris elektriska värmeelement, vilken kan användas i ett existerande cirkulerande system eller levereras komplett med pumpar och temperaturstyrning. En optimal lösning där det råder brist på överskott av värme i form av fjärrvärme, mättad ånga eller dylikt.

Den kompakta designen möjliggör placering bredvid processtankar utan att ta upp värdefullt utrymme eller stå i vägen för arbetsytor.

Om Structurgruppen AB

Sedan 1979 har vi projekterat, utvecklat och levererat värmeproduker till i princip alla segment inom den europeiska marknaden, vilket har gett oss en bred erfarenhet och kunskap om att lösa kunders behov på bästa sätt. När ni behöver ett komplett nytt värmesystem till er industri, en reservdel till befintlig anläggning eller ren konsulation, är vi rätt samarbetspartner.

NIBE Group Member

Kontakta oss

Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

+46 (0)300-566 400
[email protected]