Teknisk info

  • Värmelära
  • Temperatur styrning
  • Infraröd värme

Temperaturstyrning

För att säkerställa effektivitet, driftsäkerhet och prestanda i sin värmeprocess så räcker det inte bara att ha rätt värmeelement om man inte mäter och styr temperaturen på ett korrekt sätt.

Det finns olika tekniker och tillvägagångssätt för att styra ett värmeelement, vi har erfarenheten och kunskapen om vilken som passar applikation bäst.

Effektreglering:

Med hjälp av en Effektregulator eller spänningsregulator kan man styra så att man alltid har samma effekt. Är förutsättningarna alltid detsamma så kan man i teorin alltid få samma temperatur, men ändras något så kommer temperaturen också ändras.

Temperaturreglering:

Med hjälp av en Temperaturregulator eller Termostat kan man på olika sätt styra så att önskad temperatur erhålls genom att mäta denna på objektet som ska värmas. Vid ändrade förutsättningar ändras också tillförd energi för att önskad temperatur ska hållas. Temperaturreglering är den teknik som passar de flesta applikationer bäst, men det finns även applikationer där effektreglering är den bäst passande tekniken. Vi kan hjälpa kunden att ta reda på vilken som passar just deras applikation bäst.

Temperaturreglering brukar delas in i två huvudgrupper:

ON/OFF

ON/OFF betecknar vi den enklare typen av termostater som ger 100% effekt tills önskad temperatur har nåtts, då stänger den direkt av till 0% effekt. Det finns oftast uppbyggd energi i elementet som fortsätter att höja temperaturen en bit över det önskade värdet innan det vänder. När temperaturen sedan sjunker under det inställda värdet tillsätts 100% effekt igen, men då det tar en stund att bygga upp energin i elementet så blir det en fördröjning och temperaturen sjunker en bit under det önskade värdet. Beroende på applikation och energidensitet kan det skapa problem i vissa fall och fullt tillräckligt i andra fall.

PID

PID betecknar vi den typ av temperaturregulatorer som pulsar effekten. PID-regulatorer har en inbyggd intelligens som anpassar pulsning efter flera faktorer. Den tar hänsyn till inställt börvärde, ärvärde, hur fort temperaturen stigit/sjunkit och hur fort den beräknas stiga/sjunka. På så sätt kan puls-frekvensen anpassas för att säkerställa en så jämn och precis temperatur som möjligt. Det finns även P och PI-reglering, som är enklare och mindre sprecisa sätt att styra. PID står för: Proportionell, Integrerande och Deriverande verkan.

Om Structurgruppen AB

Sedan 1979 har vi projekterat, utvecklat och levererat värmeproduker till i princip alla segment inom den europeiska marknaden, vilket har gett oss en bred erfarenhet och kunskap om att lösa kunders behov på bästa sätt. När ni behöver ett komplett nytt värmesystem till er industri, en reservdel till befintlig anläggning eller ren konsulation, är vi rätt samarbetspartner.

NIBE Group Member

Kontakta oss

Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka

+46 (0)300-566 400
[email protected]